Coronapandemie

Eind 2019 brak het coronavirus uit in China. In Nederland lijkt het dan nog ver weg, maar al gauw is het virus ook in ons land. Het heeft grote gevolgen voor de samenleving.

Een ander leven na COVID-19

We zijn sinds de uitbraak anders gaan leven. Als je twee jaar lang voornamelijk binnen moet blijven, weinig ontmoetingen hebt en in je eigen bubbel verkeert, dan doet dat iets met je. Zowel geestelijk als lichamelijk.

Groot verdriet is er bij de mensen die van hun dierbaren geen afscheid konden nemen omdat begrafenissen niet mogelijk waren, of in hele kleine kring. 

Er zijn grote verschillen in hoe mensen deze periode hebben ervaren. 

De een ervoer het leven veel beter door zoveel minder prikkels. De ander had het juist heel moeilijk en vereenzaamde zonder dat anderen dat door hadden.

Het gevoel dat je iets gemist hebt in je jeugd leeft bij veel jongeren. 

Neerslachtigheid, futloos, verdrietig zijn gevoelens die de coronapandemie onder andere heeft achtergelaten. Ook angst. Want het virus is nog niet weg. Het blijft alertheid van ons eisen.

Wat heeft de coronapandemie met jou gedaan? 

Face your life-changing event

Wie ben jij nu na de pandemie? Hoe is het geestelijk en lichamelijk met je gesteld? Hoe gaat het echt met je?

Ga onder begeleiding deze levensveranderende gebeurtenis aankijken om weer leiding te krijgen over je leven.

Bewust aandacht geven aan je verdriet helpt je de coronapandemie te verwerken en opnieuw te integreren in je levensverhaal.

Blogs over coronapandemie