Leading Lady ontvangt goede feedback

Secretaresses van Sutfene 2015:


1. De aanzet tot het inschakelen van Leading Lady / Ingrid Geul was om meer samenwerking en professionaliteit te brengen binnen ons secretariaat. Een van de doelstellingen was om meer overzicht en controle te krijgen over de dagelijkse taken in een hectische omgeving. Door middel van coaching ‘on the job’ is ons geleerd werkzaamheden te plannen met een bijbehorend tijdspad. Op welke manier sturen wij onze managers aan en hoe kan dit proces nog effectiever? De Outlook training was een waardevolle aanvulling op de aanwezige kennis binnen ons secretariaat.
Resultaat: veel meer werkplezier, overzicht en rust. We kunnen elkaar vervangen op ieder moment.
De coaching van Ingrid Geul heb ik ervaren als een ‘warm bad’. Professionele aandacht voor het vak als secretaresse, met de daarbij behorende waardering. Ingrid is een fijn persoon, toegankelijk en zeer betrokken. Vrolijk! En zeer professioneel! Duidelijk in wat ze verwacht en goed in terugkoppelen van besproken aandachtspunten.
De coaching van Ingrid Geul heeft meer werkplezier gebracht. Ik ben meer in controle en heb meer rust in mijn hoofd. Wij hebben op het Wijksecretariaat de regie weer in handen. Geeft een goed gevoel!
Ik ga je zeker missen!


2. Door de begeleiding en coaching van Ingrid Geul heb ik geleerd mijn werkzaamheden beter te stroomlijnen en plannen zodat het gevoel van druk veel minder is. Mijn werkzaamheden plan ik nu meer waardoor ik meer overzicht heb en niet meer het gevoel heb dingen te vergeten, oftewel meer werken met mijn hoofd leeg. Ik heb ook meer het gevoel een team te zijn met mijn collega’s, doordat er meer overleg is over de werkzaamheden en wij ervoor gekozen hebben in één ruimte te zitten, wat wij ook in onze doelstellingen hebben beschreven. Het belang hiervan is dat wij op die manier veel van elkaar horen en zien, elkaar kunnen aanvullen en op elk moment kunnen vervangen. Meer info voor jezelf waardoor je beter kunt anticiperen op onverwachte en verwachte vragen en/of opmerkingen.
De huiswerkopdracht van Ingrid Geul, waarin zij ons vroeg een eigen missie, visie en doelstellingen (SMART) voor ons secretariaat te maken, was voor mij een echt leermoment en heeft ons (mij) “gedwongen” eens goed te kijken hoe wij (ik) het secretariaat zien, wat wij (ik) zelf belangrijk vinden. Dit hebben wij gezamenlijk verwoord en naar mijn gevoel heeft dat onze samenwerking versterkt. Wij zijn nu een echte “Eenheid” met hierin onze eigen denkwijze en onze eigen “ik”. Onze Missie, Visie en Doelstelling prijken op ons kantoor en wij (ik) zijn er trots op.
Zelf sta ik door bovenstaand sterker en zelfverzekerder in mijn schoenen, ook naar onze managers toe. Als de afspraken weer overlopen en wij weer geneigd zijn terug te vallen in ons oude patroon van verzetten voor het verzetten, spreken wij elkaar aan en schakelen over op de “Ingrid Geul-gedachte” en gaan in overleg met de manager.
Ik wil je hartelijk danken voor wat je mij gebracht hebt, in de overleggen, cursussen en ook in onze kleine wandelingen. Een mens is gauw geneigd de ‘fouten’ bij een ander te zoeken, terwijl oplossingen / veranderingen vaak heel dicht bij jezelf liggen. Dus begin bij jezelf en kijk wat je zelf kunt veranderen. Niet achterover leunen, maar proactief zijn. Dat is wat ik ook geleerd heb door met jou te sparren.

afb8
afb7